geschiedenis

Op  19 april 1913 is onze vereniging La Fraternité opgericht door enkele Rhienderense muziekliefhebbers. Het merendeel van deze heren waren toen al lid van de Brummense muziekvereniging Amicitia. De reden dat er nog een muziekvereniging werd opgericht lag waarschijnlijk in het feit dat de wegen naar Brummen (vooral in de winter) zeer slecht begaanbaar waren. Het vermoeden bestaat dat de meeste muzikanten zelfs nog geen fiets hadden. Men ging dus liever in Broek muziek maken. Wijlen de heer J. Plant, destijds eigenaar van cafe De Vroolijke Frans, stelde zijn zaal beschikbaar voor de repetities, en zoals iedereen wel weet, is dit tot op heden zo gebleven.

 

De oprichters van La Fraternité waren: Joh. Beltman, M.Reugebrink, M.Plant Sr., Jan Plant, J.H. Plant, B.H. van Boven, Jan Garritsen, H. Hagenbeek, E. Geerlings. 

Waarschijnlijk behoorde J. Bierhof ook bij de oprichters. Hij was in ieder geval de eerste voorzitter van de vereniging en heeft die taak zeventien jaar vervuld.

De eerste dirigent was de heer H. Schurink uit de Hoven. Zijn salaris bedroeg fl. 1,- per repetitieavond. Aangezien hij per stoomtram naar Rhienderen kwam, ontving hij nog twintig cent aan reiskostenvergoeding. 

 

 

In 1945 kwam de heer A.C. van Leeuwen voor het korps te staan. Onder zijn vakkundige leiding bracht hij La Fraternité tot in de vaandel-afdeling. Dit gebeurde op een muziekconcours in Groenlo en was voor zo'n boerenkorpsje uit Broek een bijzondere prestatie. Dat was toch wel het begin van een bloeiende periode. In 1965 nam de heer van Leeuwen afscheid van La Fraternité in verband met zijn hoge leeftijd. Opvolger werd Wim Megens, ook een talentvol musicus.

Hij wist La Fraternité tot in de hoogste regionen van de harmoniewereld te brengen. Er werd zelfs meegedaan aan het topconcours van de K.N.F.M. Deze tijd was met recht de bloeiperiode van de vereniging en toen werden er ook enkele radio-opnames gemaakt. Zo omstreeks de jaren '65 werd de animo om op zo'n hoog niveau muziek te maken minder en er volgde voor de vereniging een moeilijke periode. 

 

Sinds 1999 staat La Fraternité onder leiding van Andy Kievits. Onder zijn leiding heeft La Fraternité weer deelgenomen aan een aantal concoursen en is de vereniging weer op de goede weg.